Gólya7 Eger

Az Eszterházy Károly Egyetem frissen felvett hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és reményeink szerint a beilleszkedéshez tudunk segítséget nyújtani 2019. szeptember 4-7. között a Gólyahét megrendezésével. A Gólya héten mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet majd részt. (A beosztás megtekintéséhez rendelkeznie kell egy egyedi azonosítóval, ún. Neptun kóddal. A Neptun kód lekérdezhető a NEPTUN/NEPTUN kód lekérdezése menüpontban augusztus 10-ét követően.)

 

Beiratkozás és általános tájékoztató

 Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak, juttatások stb.) a Gólya7-en, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező a részvétel! 

 

Gólya7 program lekérdezése

(katt a szövegre)(csak nappalis hallgatóknak)

 

- Teljes idejű képzésre (nappali tagozatra) alap, osztatlan, mesterképzés illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 4-6. között a Gólya7 keretén belül kerül sor. Beosztás megtekinthető augusztus 20. után a felvettek.uni-eszterhazy.hu Gólyahét menüpont alatt.

- Levelező tagozatra, Pedagógiai Karra alapképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 6. (péntek) 13.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)

- Levelező tagozatra, Agrártudományi és Vidékfejlesztési, Bölcsészettudományi- és Művészeti, Gazdaság- és Társadalomtudományi valamint Természettudományi Karra alapképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 7. (szombat) 13.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)

- Levelező tagozatra, mesterképzés, osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak: 2019. szeptember 7.(szombat) 9.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)


A beiratkozásra hozza magával:

személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)
• az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban (augusztus 15-ét követően a neptun rendszerből nyomtatható, mely elérhetőségéről a későbbiekben adunk tájékoztatást)
eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
• mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
• nyelvvizsga bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)
• fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti!

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG:
Ideje: 2019. szeptember 6. (péntek) 9.30 óra
Helye: Eszterházy Károly Egyetem (Eger, Eszterházy tér 1.) Líceum, Díszudvar
Megjelenésére alkalomhoz illő öltözetben számítunk.


< Vissza