Gólya7 Gyöngyös

Gólyahét, beiratkozás

A 2019/2020. tanév kezdésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk felvett hallgatóinkat:

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG


Időpontja: 2019. szeptember 5. (csütörtök) 10.00 óra
Helyszín: 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36. „A" épület Aula

BEIRATKOZÁS:

Felhívom figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti!


NAPPALI TAGOZAT:

Időpont: 2019. szeptember 5. (csütörtök)

Helyszín: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. "A" épület T. előadó


8.30-9.15 óráig: munka- és tűzvédelmi oktatás – mindenki számára kötelező, pótlására nincs lehetőség
10.00-11.30 óráig: tanévnyitó ünnepség (Az alkalomhoz illő öltözékben a megjelenés kötelező!)
12.00-12.15 óráig: köszöntő, a campus bemutatkozása, karok, intézetek bemutatkozása
12.00 –13.00 óráig: tájékoztató a féléves tanulmányi teendőkről, határidőkről, kötelezettségekről
13.00 órától: beiratkozás, adminisztratív teendők lebonyolítása

LEVELEZŐ TAGOZAT:


Időpont: 2019. szeptember 13. (péntek)


Helyszín: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. "B" épület V. előadó


7.45 órától 8.30 óráig - munka- és tűzvédelmi oktatás – mindenki számára kötelező, pótlására nincs lehetőség
8.30 - 8.45 óráig - köszöntő, a campus bemutatkozása
8.45 órától - 9.30 óráig - tájékoztató a féléves tanulmányi teendőkről, határidőkről, kötelezettségekről
9.30 órától - 11.00 óráig - beiratkozás, adminisztratív teendők lebonyolítása
11.00 órától - - konzultációk az órarendi kiírás szerint (az órarendi kiírás augusztus 21-étől várható)


A beiratkozásra hozza magával:
1. személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)
2. az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban (Neptun rendszerből nyomtatható, a tájékoztatást e-mailben és a Neptunban is megtalálható)
3. érettségi bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
4. mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
5. nyelvvizsga bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
6. adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)
7. fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát.


Egyéb információk:

Az I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók első tanítási napja 2019. szeptember 9. (hétfő).
Az I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatók első oktatási napja 2019. szeptember 13. (péntek). (A beiratkozást követően.)

Finanszírozás:

Önköltséges finanszírozási formára felvételt nyert hallgatókkal a beiratkozás napján az Egyetem képzési szerződést köt. A szerződés szövege előzetesen megtekinthető a felvettek.uni-eszterhazy.hu/ Pénzügyek  oldalon a Nyomtatványok menüpontban. A képzési szerződést kitöltött példányait a beiratkozás napján kapják meg a hallgatók, melyet akkor kell aláírni.
Felhívom a figyelmét, hogy tanegységet addig nem tud felvenni, míg az önköltségi díj első részletét be nem fizeti! A fentiek alapján javasoljuk, hogy a beiratkozás napjáig az első részlet átutalását tegyék meg!
Az önköltségi díj befizetésének módjáról http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/hu/felvettek_hu/penzugyek/fizetesi-modok-es-hataridok oldalon tájékozódhat.


A magyar állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatók az ösztöndíj szerződés feltételiről a Pénzügyek/Magyar állami ösztöndíjas képzés menüponton tájékozódhatnak.


Kollégium, szálláslehetőség:

A kollégiummal, a szálláslehetőséggel kapcsolatos információk a http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/ oldalon a "Kollégiumok" menüpontban érhető el.
Felhívom a figyelmüket, hogy a kollégiumi felvételi pályázatok postára adási - a pótfelvételi eljárásban felvételt nyert hallgatóknak -  határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázatokat postai úton adhatják be a Gyöngyösi Károly Róbert Campusra (3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.).
Levelező tagozatos hallgatóink kizárólag abban az esetben adják be a kollégiumi felvételi pályázatot, amennyiben a nappali tagozatos képzési rendnek megfelelően, 10 hónapra szeretnének folyamatos elhelyezést!
Levelezős tagozatos hallgatóink az eseti, kedvezményes szállásfoglalásukat a recepción keresztül intézhetik. https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/hallgatok-/kollegiumok/gyongyos-karoly-robert-diakotthon. Jelezzék hallgatói jogviszonyukat a szállásfoglaláskor!


Tanegységfelvétel:


Nappali tagozat: 2019. szeptember 5. 17.00 órától szeptember 13. 12.00 óráig
Levelező tagozat: 2019. szeptember 5. 17.00 órától szeptember 19. 12.00 óráig


Az órákra való jelentkezés (tanegységek felvétele), az egyéni órarend összeállítása számítógépes hálózaton, a NEPTUN programban történik a beiratkozást követően.
A számítógépes hozzáférésről és hallgatói segítségről felvettek.uni-eszterhazy.hu oldalon a NEPTUN menüpontban tájékozódhat. Ugyanezen az oldalon találja a program használatához szükséges leírást is.

A Neptun-kódot várhatóan augusztus 10. után - a pótfelvételi eljárás során felvételt nyert hallgatók augusztus 29-étől – a felvételi azonosító (ld. felvételi határozat) segítségével a felvettek.uni-eszterhazy.hu/Neptun/Neptunkód lekérdezése menüpont alatt nézheti meg. A jelszó a születési dátum (NeÉÉÉÉHHNN).

Órarend:
A 2019/20120. tanév őszi félévének órarendi információi az alábbi elérhetőségen várhatóan 2019. augusztus 27-étől megtalálhatóak: https://gyongyos.uni-eszterhazy.hu/hu/gyongyos/hallgatoknak/orarend-18

Felhívom figyelmüket, hogy az órarend még változhat, kérem kísérjék figyelemmel!

Idegennyelvi szintfelmérés (nappali tagozatos alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatónak)
Az idegen nyelvi kompetenciák felmérése céljából minden nappali tagozatos alap- és felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatónak függetlenül attól, hogy rendelkezik e már nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy sem szintfelmérő tesztet kell írniuk. A szintfelmérő teszt megírására 2019. szeptember 4-én 12 órától szeptember 6-án 12 óráig biztosítunk lehetőséget online módon. A szintfelmérő teszt írásával kapcsolatos részletes tájékoztatást augusztus végén e-mailen megküldjük.

 


< Vissza