Gólya7 Jászberény

Az Eszterházy Károly Egyetem frissen felvett hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és reményeink szerint a beilleszkedéshez tudunk segítséget nyújtani 2019. szeptember 4-6. között a Gólya7 megrendezésével. A Gólya héten mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet majd részt.

Beiratkozás és általános tájékoztatók

Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak, juttatások stb.) a Gólya7-en, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező a részvétel!

Az iratkozásra hozza magával:

1. személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)
2. az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban (augusztus 15-ét követően a neptun rendszerből nyomtatható, mely elérhetőségéről a későbbiekben adunk tájékoztatást)
3. eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
4. mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
5. nyelvvizsga bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
6. adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)
7. fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát.

Egyes szakok speciális igényei: a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia valamint az óvodapedagógus hallgatóknak egészségügyi kiskönyv,

Bővebb információ: http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/hu/felvettek_hu/golyahet-beiratkozas/egyes-szakok-specialis-igenyei menüpontban.

Tanévnyitó ünnepség:
Ideje: 2019. szeptember 6. (péntek) 14 óra
Helye: Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus (Jászberény, Rákóczi út 53.) Apponyi terem
Megjelenésére alkalomhoz illő öltözetben számítunk! 


GÓLYA7 PROGRAMJA

 

NAPPALI TAGOZAT

 

- Teljes idejű képzésre (nappali tagozatra) alapképzésre felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak:
2019. szeptember 4-6. között a Gólya7 keretén belül kerül sor.


SZEPTEMBER 4. (szerda)

9.00: JÁSZBERÉNYI CAMPUS HÖK NAP

SZEPTEMBER 5. (csütörtök)

9.00: BEIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ, HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓK
11.30-13.00: EBÉDSZÜNET

13.00: Tantárgyfelvétel a Neptun rendszerben hallgatói segítőkkel.

SZEPTEMBER 6. (péntek)

11.00-12.00: TŰZVÉDELMI OKTATÁS (valamennyi elsőéves nappali tagozatos hallgató számára kötelező)

14.00: TANÉVNYITÓ DÍSZÜNNEPSÉG
MEGJELENÉS KÖTELEZŐ, ALKALOMHOZ ILLŐ ÖLTÖZÉKBEN!

Kollégiumi jelentkezésüket 2019. augusztus 10-ig nyújthatják be. Bővebb információ a felvettek.uni-eszterhazy.hu Kollégiumok menüpontban.

Az I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók első tanítási napja 2019. szeptember 9. (hétfő).

 

Idegennyelvi szintfelmérés (nappali tagozatos alapképzés, osztatlan, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatónak)
Az idegen nyelvi kompetenciák felmérése céljából minden nappali tagozatos alap, osztatlan, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatónak függetlenül attól, hogy rendelkezik e már nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy sem szintfelmérő tesztet kell írniuk. A szintfelmérő teszt megírására 2019. szeptember 4-én 12 órától szeptember 6-án 12 óráig biztosítunk lehetőséget online módon. A szintfelmérő teszt írásával kapcsolatos részletes tájékoztatást augusztus végén e-mailen megküldjük. 

LEVELEZŐ TAGOZAT

 

- Rész idejű képzésre (levelező tagozatra), alapkézésre, illetve felsőoktatási szakképzésre valamint mesterképzésre felvételt nyert hallgatóknak:

SZEPTEMBER 6. (péntek)

9.00-12.00:TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ, BEIRATKOZÁS, TÁRGYFELVÉTEL hallgatói segítőkkel 227-es terem.

12.30-13.30: TŰZVÉDELMI OKTATÁS (valamennyi elsőéves hallgató számára kötelező)

14.00: TANÉVNYITÓ DÍSZÜNNEPSÉG (minden felvett hallgatónak)
MEGJELENÉS KÖTELEZŐ, ALKALOMHOZ ILLŐ ÖLTÖZÉKBEN!

 

SZEPTEMBER 7. (SZOMBAT) levelezős konzultációk.

A teremrend a földszinti hirdetőn minden konzultációs napon megtekinthető valamint a tárgyfelvételt követően a Neptun felületén is megtalálható.


8:55-18:05: Gyógypedagógia 1. évfolyam   Helyesírás Tóth Mariann
8:55-18:05: Óvodapedagógus 1. évfolyam   Játék pedagógiája és módszertana Bús Éva
8:55-13:30: Csecsemő és kisgyermeknevelő 1. évfolyam Kutatásmódszertan Dr. Furcsa Laura
8:55-12:35: Tanító 1. évfolyam Ének-zenei alapozás Dr. Réz Lóránt

 

Kollégiumi elérhetőség, szobafoglalás:
Tel.: (57) 502-405; (30) 703-0537
E-mail: jb.kollegium@uni-eszterhazy.hu


Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti!

 

 


< Vissza