Gólya7 Sárospatak

Az Eszterházy Károly Egyetem frissen felvett hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és reményeink szerint a beilleszkedéshez tudunk segítséget nyújtani 2019. szeptember 4-6. között a Gólya7 megrendezésével. A Gólya héten mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet majd részt.

BEIRATKOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓK

Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak, juttatások stb.) a Gólya7-en, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező a részvétel!

Tagozattól függetlenül a sárospataki képzésekre felvételt nyert hallgatóknak:
2019. szeptember 7. (szombat) 11.00 óra

AZ IRATKOZÁSRA HOZZA MAGÁVAL:

1. személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)

2. az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban (augusztus 15-ét követően a neptun rendszerből nyomtatható, mely elérhetőségéről a későbbiekben adunk tájékoztatást)

3. 2006 előtt tett érettségi esetében az eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát

4. mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát

5. adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)

6. fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia valamint az óvodapedagógus szakos hallgatóknak egészségügyi kiskönyv.

Bővebb információ: http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/hu/felvettek_hu/golyahet-beiratkozas/egyes-szakok-specialis-igenyei menüpontban.

Nyelvi szintfelmérő:

A hallgatókat előzetes írásbeli szintfelmérés alapján soroljuk be a megfelelő szintű csoportokba. A szintfelmérő megírása minden első éves nappali tagozatos hallgató számára kötelező, attól függetlenül, hogy rendelkezik-e már a szakja képzési követelményeiben előírt nyelvvizsgával. A szintfelmérés mindössze egy 50 kérdésből álló online teszt megírásából áll, melyet szeptember 2. hétfő 12.00 és szeptember 7. szombat 20.00 között tudnak megnyitni a Neptunban. (Vizsgák, vizsgázás menüpont) Válasszák ki a nyelvet (azt amit tanulni kívánnak a nyelvvizsga megszerzése érdekében, vagy azt, amiből az eddig megszerzett tudásukat a legerősebbnek ítélik), olvassák el figyelmesen a tájékoztatót, majd válasszák ki a helyes válaszokat. A teszt csak egyszer nyitható meg és 60 percig van nyitva. Technikai gond esetén (ha megszakad az internetkapcsolat vagy lefagy a gép) a rendelkezésre álló 60 percen belül újra be tud lépni és folytathatja a teszt megírását.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
Ideje: 2019. szeptember 7. (szombat) 10 óra
Helye: Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus (Sárospatak, Eötvös u. 7.)
Megjelenésére alkalomhoz illő öltözetben számítunk!


< Vissza