Gólya7 Eger

---

Az Eszterházy Károly Egyetem frissen felvett hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és reményeink szerint a beilleszkedéshez tudunk segítséget nyújtani 2018. szeptember 3-8. között a Gólyahét megrendezésével. A Gólyahéten mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet majd részt.

A beosztás megtekintéséhez rendelkeznie kell egy egyedi azonosítóval, úgynevezett Neptun kóddal. A Neptun kód lekérdezhető a NEPTUN/NEPTUN kód lekérdezése menüpontban augusztus 10-ét követően.

Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak, juttatások stb.) a Gólya7-en, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező a részvétel!

BEIRATKOZÁS NAPPALI TAGOZATON:

 • Teljes idejű képzésre alap, osztatlan, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak:
  • 2018. szeptember 3-5. között a Gólya7 keretén belül kerül sor.

A beosztás augusztus 20. után kérdezhető le ezen a linken: Gólya7 program lekérdezése

BEIRATKOZÁS LEVELEZŐ TAGOZATON:

 • PK: alapképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak:
  • 2018. szeptember 7. (péntek) 13.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)
 • AVK, BTK, GTK, TTK: alapképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatóknak:
  • 2018. szeptember 8. (szombat) 13.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)

 • Mesterképzés, osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak:
  • 2018. szeptember 8.(szombat) 9.00 óra, AGRIA TISZK (Bartók tér 4.)

A beiratkozásra hozza magával:

 • Személyazonosságát igazoló okirat és annak egy jól olvasható fénymásolata.
  (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)

 • Eredeti érettségi bizonyítvány vagy mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító oklevelet és annak egy jól olvasható fénymásolata.

 • Az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban. Nyomtatványok / Iratkozási lap

 • Adó és TAJ kártyáa és azok olvasható fénymásolata.
  (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)

 • Fogyatékossággal élő hallgatók esetében a fogyatékosságot megállapító határozat/igazolás másolata.
  (mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd)

 • Egy darab igazolványkép.

Felhívom a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti!

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG:

Ideje: 2018. szeptember 5. (szerda) 9:30 óra
Helye: Eszterházy Károly Egyetem (Eger, Eszterházy tér 1.) Líceum, Díszudvar

Megjelenésére alkalomhoz illő öltözetben számítunk.


< Vissza