Gólya7 Gyöngyös

Az Eszterházy Károly Egyetem frissen felvett hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és reményeink szerint a beilleszkedéshez tudunk segítséget nyújtani 2018. szeptember 3-8. között a Gólyahét megrendezésével. A Gólya héten mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet majd részt. (A beosztás megtekintéséhez rendelkeznie kell egy egyedi azonosítóval, ún. Neptun kóddal. A Neptun kód lekérdezhető a NEPTUN/NEPTUN kód lekérdezése menüpontban.)

A 2018/2019. tanév kezdésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk felvett hallgatóinkat

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG (minden hallgatónak):

Időpontja: 2018. szeptember 7. 13.00 óra
Helyszín: 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36. „A" épület Aula

 

BEIRATKOZÁS:

Felhívom figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti!

NAPPALI TAGOZAT:

Időpont: 2018. szeptember 7. péntek
Helyszín: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. "A" épület T. előadó

 

11.45 órától 12.30 óráig - munkavédelmi oktatás (gyakorlatigényes szakok esetében kötelező! Ennek hiányában a féléves szakmai gyakorlat nem kezdhető meg, az oktatás pótlására nincs lehetőség!)

13.00 órától - 14.00 óráig - tanévnyitó ünnepség (Az alkalomhoz illő öltözékben a megjelenés kötelező!)

14.15 órától 15.00 óráig - tájékoztató a féléves tanulmányi teendőkről, határidőkről, kötelezettségekről

15.00 - 15.15 óráig köszöntő, a campus bemutatkozása

15.15 órától - beiratkozás, adminisztratív teendők lebonyolítása

 

LEVELEZŐ TAGOZAT:

Időpont: 2018. szeptember 7. péntek
Helyszín: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. "A" épület T. előadó

 

7.45 órától 8.30 óráig - munkavédelmi oktatás (gyakorlatigényes szakok esetében kötelező! Ennek hiányában a féléves szakmai gyakorlat nem kezdhető meg, az oktatás pótlására nincs lehetőség!)

8.30 - 8.45 óráig - köszöntő, a campus bemutatkozása

8.45 órától - 9.30 óráig - tájékoztató a féléves tanulmányi teendőkről, határidőkről, kötelezettségekről

9.30 órától - 11.00 óráig - beiratkozás, adminisztratív teendők lebonyolítása

11.00 órától - - konzultációk az órarendi kiírás szerint (az órarendi kiírás augusztus 20-ától várható)

13.00 órától – tanévnyitó ünnepség (Az alkalomhoz illő öltözetben a megjelenés kötelező!)

14.00 órától - konzultációk folytatása (akinek órarend szerint lesz)

 

A beiratkozásra az alábbiakat szíveskedjék magával hozni:
- személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya) és ezek egy jól olvasható fénymásolatát,
- eredeti érettségi bizonyítványát vagy – mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét, nyelvvizsga bizonyítványát és a felsoroltak egyjól olvasható fénymásolatát,
- a beiratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban,
- adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!) és a felsoroltak egy jól olvasható fénymásolatát,
- fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát.

 

Egyéb információk:
Az I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatók első oktatási napja 2018. szeptember 7. (péntek). (A beiratkozást követően.)
Az I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók első tanítási napja 2018. szeptember 10. (hétfő).

 

Önköltséges finanszírozási formára felvételt nyert hallgatókkal a beiratkozás napján az Egyetem képzési szerződést köt. A szerződés szövege előzetesen megtekinthető a felvettek.uni-eszterhazy.hu oldalon a Nyomtatványok menüpontban.
Felhívom figyelmét, hogy az önköltségi díj felének befizetésének határideje 2018. szeptember 2.
A képzési szerződést kitöltött példányait a beiratkozás napján kapják meg a hallgatók, melyet akkor kell aláírni.
Amennyiben a hallgató munkáltatója vállalja az önköltség fizetését a munkáltató kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz (2 példányban) és számlakérő lapot nyújt be. A kötelezettségvállalási nyilatkozat a felvettek.uni-eszterhazy.hu / Bemutatkozás / Nyomtatványok menüpontban, a számlakérő lap a Neptun tanulmányi rendszerben a Kérvények menüpontban található.

 

Kollégium, szálláslehetőség:
A kollégiummal, a szálláslehetőséggel kapcsolatos információk a http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/ oldalon a "Kollégiumok" menüpontban érhető el.
Felhívom a figyelmüket, hogy a kollégiumi felvételi pályázatok beadásának határideje egységesen: 2018. augusztus 8.
A pályázatokat postai úton adhatják be a Gyöngyösi Károly Róbert Campusra (3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.).
Levelező tagozatos hallgatóink kizárólag abban az esetben adják be a kollégiumi felvételi pályázatot, amennyiben a nappali tagozatos képzési rendnek megfelelően, 10 hónapra szeretnének folyamatos elhelyezést!
Levelezős tagozatos hallgatóink az eseti, kedvezményes szállásfoglalásukat a recepción keresztül intézhetik. https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/hallgatok-/kollegiumok/gyongyos-karoly-robert-diakotthon. Jelezzék hallgatói jogviszonyukat a szállásfoglaláskor!

 

A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók kollégiummal, a szálláslehetőséggel kapcsolatos információk a http://www.felvettek.uni-eszterhazy.hu/hu/felvettek_hu/kollegiumok-236/kollegiumi-potfelveteli-palyazat/c/kollegiumi-potfelveteli-palyazat érhetik el.
Felhívom a figyelmüket, hogy pótfelvételi eljárással felvett hallgatók a kollégiumi felvételi pályázatok beadásának határideje egységesen: 2018. augusztus 31.

 

Tanegységfelvétel (valamennyi hallgatónak):
Az órákra való jelentkezés (tanegységek felvétele), az egyéni órarend összeállítása számítógépes hálózaton, a NEPTUN programban történik a beiratkozást követően.

A tanegységfelvétel szeptember 7. 8.00 órától szeptember 14-én 12.00 óráig tart.

A számítógépes hozzáférésről és hallgatói segítségről felvettek.uni-eszterhazy.hu oldalon tájékozódhat. Ugyanezen az oldalon találja a program használatához szükséges leírást is.
A Neptun-kódot várhatóan augusztus 10. után – a felvételi azonosító (ld. felvételi határozat) segítségével a felvettek.uni-eszterhazy.hu/Neptun/Neptunkód lekérdezése menüpont alatt nézheti meg. A jelszó a születési dátum (ÉÉÉÉHHNN).

A pótfelvételi eljárás során felvételt nyert hallgatók a Neptun-kódot várhatóan augusztus 29. után – a felvételi azonosító (ld. felvételi határozat) segítségével a felvettek.uni-eszterhazy.hu/Neptun/Neptunkód lekérdezése menüpont alatt nézheti meg. A jelszó a születési dátum (ÉÉÉÉHHNN).

 

Szintfelmérő:
Év eleji szintfelmérő megírása kötelező minden nappali tagozatos alapképzésre, osztatlan illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatónak - függetlenül attól, hogy rendelkezik-e már nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy sem - egy választott általános nyelvből, melyre a beiratkozás napján kerül sor.
A szintfelmérőt a hallgatók egy online felületen írják, melyre szeptember 3. hétfő 12.00 és szeptember 6. csütörtök 12.00 között kell megírni a Neptunban. (Vizsgák, vizsgázás menüpont)

A szintfelmérővel és a nyelvi képzéssel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen találnak információt: Idegennyelvi képzés nappali tagozaton az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán

 

Órarend:

A 2018/2019. tanév őszi félévének órarendi információi az alábbi elérhetőségen megtalálhatóak: https://gyongyos.uni-eszterhazy.hu/hu/gyongyos/hallgatoknak/orarend.


< Vissza