Gólya7 Sárospatak

Az Eszterházy Károly Egyetem frissen felvett hallgatóinknak a megismerkedéshez, az eligazodáshoz és reményeink szerint a beilleszkedéshez tudunk segítséget nyújtani 2018.09.03. - 2018.09.08. között a Gólyahét megrendezésével. A Gólya héten mindenki képzési helyre vonatkozó és személyre szabott, egyedi programot követve vehet majd részt. (A beosztás megtekintéséhez rendelkeznie kell egy egyedi azonosítóval, ún. Neptun kóddal. A Neptun kód lekérdezhető a NEPTUN/NEPTUN kód lekérdezése menüpontban.)

BEIRATKOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓK

Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak, juttatások stb.) a Gólya7-en, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező a részvétel!

A nappali tagozatra felvett hallgatók szintfelmérője szeptember 3-6. között lesz elérhető! A tesztet elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell majd megírni. A teszt megírása kötelező! Bővebb tájékoztatást a Neptunon küldött üzenetben lehet olvasni, hamarosan!

 A Gólya napok programja


Tagozattól függetlenül a sárospataki képzésekre felvételt nyert hallgatóknak:

2018. szeptember 8. (szombat) a tanévnyitó ünnepség után!

AZ IRATKOZÁSRA HOZZA MAGÁVAL:

1. személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)

2. eredeti érettségi bizonyítványát vagy – mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét és annak egy jól olvasható fénymásolatát,

3. az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban,

4. adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki, hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos hallgató!)

5. fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás másolatát

6. csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint az óvodapedagógus hallgatóknak egészségügyi kiskönyv. Bővebb információ: felvettek.uni-eger.hu az Egyes szakok speciális igényei menüpontban.

7. 1db igazolvány képet

A BEIRATKOZÁS ELMULASZTÁSA ESETÉN A FELVÉTELI HATÁROZAT ÉRVÉNYÉT VESZTI!

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

Ideje: 2018. szeptember 8. (szombat) 10.00
Helye: Comenius Campus - Díszterem (3950, Sárospatak, Eötvös u. 7.) Térkép

Megjelenésére alkalomhoz illő öltözetben számítunk.


< Vissza