Kollégiumi eredmények (általános felvételi eljárás)

Az Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottsága határozatot hozott.

Az Eszterházy Károly Egyetem felhívására, a 2019/2020. tanévre szóló kollégiumi elhelyezésre vonatkozó benyújtott pályázatokat az Egyetem Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottsága (ESZÖB) megvizsgálta, és határozatot hozott.

Figyelem!
Az Egri Campus pályázatainak értékeléséről jelen oldalon részletes tájékoztatás található!

A határozatról a Neptun azonosító megadásával ide kattintva lehet tájékozódni.

A határozatok postázása folyamatban van.

Beköltözés a kollégiumba

Egri Campus (gólyák részére): 2019. szeptember 1. (vasárnap) 10:00-18:00 és 2019. szeptember 3. (kedd) 10:00-17.00

Gyöngyös Károly Róbert Campus: 2019. szeptember 4. (szerda) 10:00-12:00

Jászberényi Campus: 2019. szeptember 3. (kedd) 13:00-17:00

Sárospataki Comenius Campus: 2019. szeptember 6. (péntek) 16:00-18:00

Jogorvoslat

A határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság elnökének címzetten, az Eszterházy Károly Egyetem illetékes campus kollégiumi koordinátoránál kell postai úton, vagy személyesen benyújtani 1 példányban. A jogorvoslati kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség! A jogorvoslat nem hiánypótlás!
A jogorvoslati kérelem formanyomtatványa ide kattintva letölthető.

A jogorvoslati eljárásra a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) II. fejezete A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének rendje, a hallgatói kérelmek elbírálása, a hallgatói jogorvoslat rendje rendelkezései vonatkoznak.

Lemondás
Ha a határozat közlését követően a hallgató nem tart igényt a kollégiumi férőhelyére, úgy a megítélt férőhelyre vonatkozó lemondó nyilatkozatát 2019. szeptember 6-ai beérkezéssel személyesen vagy postai úton lemondhatja.
A lemondó nyilatkozat ide kattintva letölthető.

Tájékoztatás
Leányhallgatók egyéni jelentkezést nyújthatnak be az egri Segítő Szűz Mária Egyetemi Kollégiumba (3300 Eger, Malom út 11.) További információ: telefon: 36/410-998    e-mail: sszm97@gmail.com    web: www.egrikoli.hu

A hallgató döntése szerint kérheti felvételét az Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Károly Róbert Diákotthonába (3200 Gyöngyös, Bene út 69.) A férőhely iránti szándékot Lakatos Márk kollégium igazgató részére jelezze a lakatos.mark@uni-eszterhazy.hu címre küldött üzenetben. A Károly Róbert Diákotthonról bővebben.

Eger, 2019. augusztus 23.


Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona s.k.
elnök
Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottság
        Lakatos Márk s.k.
kollégium igazgató

 

Kedves leendő Hallgatónk!

Mint minden esztendőben, úgy a jelentkezések alapján a 2019/2020. tanévet megelőzően is rendkívül népszerűnek bizonyultak az Eszterházy Károly Egyetem kollégiumai. Mindezt az intézmény részéről kiváló visszajelzésnek tartjuk, másfelől viszont a túljelentkezés következménye az, hogy sok pályázónak a benyújtott dokumentumok ellenére sem tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani. Szeretnénk nyomatékosítani, hogy a 383 pályázóból mindössze 160 fő jelentkezését tudtuk pozitív elbírálásban részesíteni. Sajnálatunkat fejezzük ki azok számára, akik az idei tanévben nem kerültek be egyik kollégiumunkba sem, azt ugyanakkor meg kell érteni, ahogyan például a felsőoktatási felvételi eljárás során is megvannak az egyes szakok keretszámai, úgy a kollégiumok esetében is van egy felső határ, amely fölött a férőhelyeket figyelembe véve, nem tudunk több személy számára elhelyezést biztosítani.

Azt is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a fentiekben közölt 160 fő kevesebb, mint a jelentkezők fele, ez a szám pedig abból következik, hogy a teljes férőhely számából levonásra kerülnek a különböző szakkollégiumok (Egri Roma Szakkollégium, Kepes György Szakkollégium, és Sportkollégium), valamint a külföldi hallgatók férőhelyei, és az úgy kapott szám harminc százalékát tudjuk leendő első éves hallgatókkal feltölteni, hiszen rajtuk kívül felsőbb évesek számára is lehetőséget kell biztosítanunk. A felvételnél figyelembe veszünk jogszabály által meghatározott előnyben részesítést, szociális helyzetet, távolságot, tanulmányi eredményt, jövedelmi helyzetet, és bizonyos esetekben közösségi tevékenységet. A pontozást igazságosan igyekeztünk kialakítani, ezek alapján minden korábban felsorolt tényezőre 0, 1, 3, vagy 5 pontot kaphat a pályázó. Ebből kiindulva, nem élveznek külön előnyt a távolabbi lakhellyel rendelkezők, vagy az eredményesebb tanulmányi teljesítménnyel rendelkezők, és a nehezebb anyagi helyzetben élők sem.

Kollégiumaink hosszú évek óta kedveltek és maximális kihasználtsággal működnek, problémát jelent a túljelentkezés.
Az Eszterházy Károly Egyetem vezetősége természetesen tisztában van a helyzettel, és lehetőségei szerint igyekszik megoldást találni a jövőben annak érdekében, hogy a jelenleginél is több hallgatónak biztosítson kollégiumi férőhelyet.

Tájékoztató ponthatárok az Egri Campuson:
- Almagyardombi Kollégium 8 pont
- Apartmanházak 10 pont
- Leányka Úti Kollégium 9 pont
- Sas Úti Kollégium I-III helyen jelölők esetében 5 pont

A pályázat elbírálásának alapelvei:

- azon pályázók esetében, akik a pályázatukhoz nem csatoltak hatósági bizonyítványt, esetükben csupán a pályázat 4. pontját vagyis az előnyben részesítés eseteit és a 7. pontját, a felvételi eljárásban elért pontszámát tudtuk értékelni

- azon pályázók esetében, akik csak hatósági bizonyítványt csatoltak a pályázatuk mellé az előző pontban felsorolt 2 tényezőnk kívül a pályázat 6. pontját vagyis a távolságot is figyelembe tudtuk már venni

- a felvételi pontszám esetében 299 felvételi pontig 0 pont a pályázatban, 300-349 felvételi pontig 1 pont a pályázatban, 350-399 felvételi pontig 3 pont a pályázatban és 400 felvételi ponttól 5 pont a pályázatban

- a pályázat 5. pontjában a szociális helyzetre felmérésénél minden igazolt esetre 1 pontot adtunk, 2 igazolt esetében 3 pontot, 3 vagy annál több igazolt esetben 5 pontot kapott a hallgató az adott pályázati egységre (FONTOS! 1 vagy több testvér gigazolása is 1 pont)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat benyújtásával nem kapta meg automatikusan a pályázó a pályázat 4. pontjában az 5 pályázati pontot, csak akkor ha határozat tartalmazta a hátrányos helyzet fennállását

- a távolság pontozása az alábbiak szerint alakult, 0-50 km 0 pont a pályázatban, 51-100 km 1 pont a pályázatban, 101-200 km 3 pont a pályázatban és 200 km fölött 5 pont a pályázatban. A pályázó által közölt távolságot a tömegközlekedésnek vagy közúton mért távolságnak megfelelően leellenőriztünk minden esetben, ez több esetben pozitív és negatív változást is eredményezett a pályázó által közölt értékekhez képest.

- ha a pályázathoz csatolt hatósági bizonyítványon felsorolt személyek közül volt olyan, aki nem került igazolásra, a pályázat 8. pontjában az egy háztartásban élők jövedelmi helyzetére vonatkozó körülmény 0 ponttal lett értékelve.

A pályázatok személyes megtekintésére és tájékozódásra lesz lehetőség a Gólyatáborban, augusztus 29-én csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között a Civilfaluban.

Egyéb szálláslehetőségek:

https://www.facebook.com/groups/eke.alberlet/

https://www.facebook.com/groups/378264198907299/
 

Eger, 2019. augusztus 23.

Bodonyi Daniella s.k.
titkár
Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottság

 

 


< Vissza