Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai

Az egyetem könyvtári rendszerét két egymással mellérendelt viszonyban álló könyvtár alkotja, a Tittel Pál Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Tittel Pál Könyvtár

Az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtára Észak-Magyarország egyik legjelentősebb nyilvános felsőoktatási szakkönyvtára. A négy campuson (Eger, Gyöngyös, Jászberény és Sárospatak) működő gyűjtemény összállománya több mint 400 ezer dokumentum.
Az egyetem jellegéből következik, hogy a könyvtári állomány szinte valamennyi tudományterületet lefedi, a borászattól a csecsemőgondozáson és a közgazdaságtanon át a történettudományig vagy a zenepedagógiáig találhatunk köteteket a könyvespolcokon.
A gyűjteményben muzeális, történeti értékű könyvek mellett friss megjelenésű idegen nyelvű szakkönyveket is olvashatnak az érdeklődők. Természetesen a nyomtatott könyveken és folyóiratokon túl a legkorszerűbb online tudományos adatbázisok is elérhetők (pl. EBSCO, SCOPUS, SCIENCE DIRECT stb.).

Minden campus könyvtárában integrált könyvtári rendszer segíti a gyors és pontos kölcsönzést, az állományról részletes és könnyen kezelhető online katalógusok tájékoztatnak.
A Tittel Pál Könyvtár a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett (tájékoztatás, kölcsönzés, helyben olvasás, számítógépek és reprográfiai eszközök használata stb.) kiemelt feladatának tekinti a korszerű, online szolgáltatások működtetését is. Honlapunk folyamatosan megújuló információkkal mutatja be a négy campuson működő könyvtár szolgáltatásait, a könyvtári Facebook rendezvényeinkre hívja fel az érdeklődők figyelmét.
A modern és barátságos könyvtári terek oktatási környezetként működnek, de a könyvtárosok is rendszeresen szerveznek felhasználóképzést és könyvtári órákat a hallgatók számára. A könyvtár helyszínt biztosít különböző egyetemi rendezvényeknek és hallgatói programoknak. A Tittel Pál Könyvtár különböző saját rendezvényei, előadássorozatai nemcsak az egyetemi polgárok körében népszerűek.
A Tittel Pál Könyvtár az egyetemen folyó magas színvonalú tudományos munkát az intézményi publikációkat összegyűjtő egyetemi repozitórium fenntartásával és az egyetem tudományos teljesítményét tükröző Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerkesztésével támogatja.
További információk és a campuskönyvtárak részletes bemutatkozása a Tittel Pál Könyvtár honlapján olvasható!

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
A budapesti OPKM mint országos tudományos szakkönyvtár a neveléstudomány és a közoktatás információs, neveléstörténeti és kulturális központja. Gyűjti és szolgáltatja a neveléstudomány szakirodalmi információit, a pedagógiai nemzeti szakbibliográfiák és szakirodalmi adatbázisok előállítójaként a neveléstudomány szakirodalmi információs rendszerének bázisintézménye. Szakmailag támogatja a pedagógiai szakkönyvtárak és az iskolai könyvtárak munkáját, elősegíti a neveléstudomány és az oktatásügy területén dolgozók széles körű tájékoztatását, gyakorlati és elméleti tevékenységét, a pedagógiai kutatást, a pedagógusjelöltek felkészítését hivatásukra.
A könyvtár állománya mintegy 600.000 kötet könyv, folyóirat és nem hagyományos dokumentum. A teljesség igényével gyűjti, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés-lélektani, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumokat. E szakterületek nemzetközi dokumentumtermését elsősorban elektronikus formában teszi elérhetővé. Tankönyv-, iskolai értesítő- és gyermekirodalmi különgyűjteménye nemzeti archívum.
Az Eszterházy Károly Egyetem érvényes diákigazolvánnyal rendelkező hallgatói ingyenesen iratkozhatnak be a könyvtárba. Teljes kölcsönözhető állományunkat a Tittel Pál Könyvtárban, könyvtárközi kölcsönzés keretében is kérhetik.
A pedagógiai múzeumban megelevenedik a magyar pedagógia múltja. A látogatók megtekinthetik szüleik, nagyszüleik, dédszüleik diákkorát, iskoláját, taneszközeit, életmódját.
Az OPKM-mel kapcsolatos további információkat a honlapjukon tekinthetik meg.
Várjuk Önöket az Eszterházy Károly Egyetem könyvtáraiban, a Tittel Pál Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményeiben!

 


< Vissza