Bejelentkezés aktív félévre

A beiratkozási lapot csak egy alkalommal, a felvételt követően kell kitölteni. Az aktív vagy passzív félévre való bejelentkezést minden félév elején a neptun rendszerben el kell végezni. Ennek a folyamatnak a leírását az alábbi ppt tartalmazza.

 → Bejelentkezés menete ←

 Az aktív félévre bejelentkezett hallgató köteles legalább egy tanegységet felvenni. A hallgató kérheti jogviszonyának szünetelését (passzív félév) az első félév teljesítése előtt, ha a tanulmányi követelményeknek szülés vagy baleset vagy betegség, illetve más váratlan ok miatt önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A kérelmet a neptun rendszer Ügyintézés / Kérelmek menüpontban a kari tanulmányi bizottsághoz kell benyújtani.

 A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Alapképzésben és egységes,osztatlan képzésben a kihagyott félévek száma összességében nem haladhatja meg az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározottképzési idejét.Felsőoktatási szakképzésben, mesterképzésben valamint szakirányú továbbképzésben a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartartama legfeljebbhat félév. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév.

 

 

 

 


< Vissza