Szabályzatok

Hallgatói Követelményrendszer

Aktuális HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER elérhető: Ide kattintva!

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER tartalmazza:

- I. fejezet: Felvételi Szabályzat
- II. fejezet: A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének rendje, a hallgatói kérelmek elbírálása, a hallgatói jogorvoslat rendje
- III. fejezet: Tanulmányi és vizsgaszabályzat
- IV. fejezet: Térítési és juttatási szabályzat
- V. fejezet: A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételek szabályzata
- VI. fejezet: Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat
- VII. fejezet: Kollégiumi jelentkezések elbírálásának rendje
- VIII. fejezet: Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat
- IX. fejezet: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók duális képzésben való egyenlő esélyű részvételét biztosító feltételek szabályzata (HHDK)

Mellékletek
1. melléklet:
A kérelmek benyújtásának helyét, módját, határidejét, valamint a hatásköröket tartalmazó összefoglaló táblázat
2. melléklet: A nem kétszintű érettségi rendszer szerint tett tantárgyi érettségi vizsga eredményeinek átszámítása
3. melléklet: Az egyes képzési területeken kapható többletpontok a 2016-os felsőoktatási felvételi eljárás során
4. melléklet: Ösztöndíjszámítás az Eszterházy Károly Egyetemen
5. melléklet: Az Eszterházy Károly Egyetemen fizetendő önköltség mértéke
6. melléklet: Kollégiumi/diákotthoni térítési díjak
7. melléklet: Térítési díjak, fizetendő díjak jegyzéke
8./1. melléklet: TDK dolgozat írásbeli bírálati lap
8/2. melléklet: Szakdolgozat bírálati lap
8/3. melléklet: A tanári szakdolgozat tanulmányának értékelési szempontjai
9. melléklet: Az ESZÖB által meghatározott pontozásos rendszer

 


< Vissza