Az Eszterházy Károly Egyetem könyvtárai

Az egyetem könyvtári rendszerét két egymással mellérendelt viszonyban álló könyvtár alkotja, a Tittel Pál Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Tittel Pál Könyvtár

Az Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtára Észak-Magyarország egyik legjelentősebb nyilvános felsőoktatási szakkönyvtára. Az Egri képzési helyen és a Jászberényi Campuson működő gyűjtemény összállománya több mint 400 ezer dokumentum.

Az egyetem jellegéből következik, hogy a könyvtári állomány szinte valamennyi tudományterületet lefedi, a borászattól a csecsemőgondozáson és a közgazdaságtanon át a történettudományig vagy a zenepedagógiáig találhatunk köteteket a könyvespolcokon.
A gyűjteményben muzeális, történeti értékű könyvek mellett friss megjelenésű idegen nyelvű szakkönyveket is olvashatnak az érdeklődők. Természetesen a nyomtatott könyveken és folyóiratokon túl a legkorszerűbb magyar és idegen nyelvű e-könyvek és online tudományos adatbázisok is elérhetők (pl. EBSCO, SPRINGER, JSTOR stb.).

 

Egri képzési hely

Jászberényi Campus

          

Mindkét campus könyvtárában integrált könyvtári rendszer segíti a gyors és pontos kölcsönzést, az állományról részletes és könnyen kezelhető online katalógusok tájékoztatnak.

A Tittel Pál Könyvtár a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett (tájékoztatás, kölcsönzés, helyben olvasás, számítógépek és reprográfiai eszközök használata stb.) kiemelt feladatának tekinti a korszerű, online szolgáltatások működtetését is. Honlapunk folyamatosan megújuló információkkal mutatja be a két campuson működő könyvtár szolgáltatásait, a könyvtári Facebook rendezvényeinkre hívja fel az érdeklődők figyelmét.
A modern és barátságos könyvtári terek oktatási környezetként működnek, de a könyvtárosok is rendszeresen szerveznek felhasználóképzést és könyvtári órákat a hallgatók számára. A könyvtár helyszínt biztosít különböző egyetemi rendezvényeknek és hallgatói programoknak. A Tittel Pál Könyvtár különböző saját rendezvényei, előadássorozatai nemcsak az egyetemi polgárok körében népszerűek.
A Tittel Pál Könyvtár az egyetemen folyó magas színvonalú tudományos munkát az intézményi publikációkat összegyűjtő egyetemi repozitórium fenntartásával és az egyetem tudományos teljesítményét tükröző Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerkesztésével támogatja.


További információk és a campuskönyvtárak részletes bemutatkozása a Tittel Pál Könyvtár honlapján olvasható!

 


< Vissza